ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

Yayın İlkeleri 

1.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel bir dergi olup, Ocak - Mayıs - Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez online olarak yayınlanmaktadır. Gerektiğinde özel sayılar çıkarılabilecektir. Dergi 2005 yılında basılı olarak yayın hayatına başlamıştır. 2014 yılından itibaren ise elektronik formatta yayınlanmaktadır.

2.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanlarına hitap etmekte olup, bu alanlarda Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır.

3.Dergiye gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, dergide yayınlanması uygun olan makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem incelemesi sonucunda uygun bulunan makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir.

4.İki hakem tarafından incelenen makalelerde, hakemlerden birinin red raporu vermesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilerek gelen sonuca göre hareket edilir. Red olunan makaleler hakkında makale yazar/yazarlarına en çok 2 ay içerisinde bilgi verilir. Hakemler tarafından düzeltme verilmesi halinde en çok 1 ay içerisinde durum yazara bildirilir ve düzeltilip tekrar göndermesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından düzeltme yapılmaması halinde yayınlanmaz.

5.Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve fikirler makale yazarı/yazarlarına aittir ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün görüşlerini yansıtmaz.

6.Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.

7.Makalelerihttp://dergipark.gov.tr/gusbd adresinden gönderilmesi gerekmektedir.

8.Gönderilen makalelerde, yazar/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır (Ad, Soyad, Unvan, Çalıştığı Kurum, E-posta, Telefon). Bu bilgilerin daha sonra makalenin yayına kabul edilmesi ile word dosyasına eklenmesi istenecektir.

 

Amaç ve Kapsam

Sosyal Bilimler Dergisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve ulusal hakemli akademik bir dergidir. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak, sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Sosyal Bilimler Dergisi, Tarih, İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme,  Bankacılık, Filoloji, Felsefe, Coğrafya, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Turizm, Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Çalışma Ekonomisi vb. alanlardaki bilimsel çalışmalara  yer vermektedir.