ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
    Ocak  - Nisan 2017 | Cilt 4, Sayı 9


 
Kapak
Künye
İçindekiler
 

Yolsuzlukla Mücadele ve Medya
Yusuf PUSTU

Tam Metin

Niteliksel Bağlamda Kadının Siyasetteki Yeri ve Anlamı
Ahmet MUTLU    

Tam Metin

Örgüt İklimi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Kalkınma Bakanlığı Örneği
Enver AYDOĞAN, Evren DİNÇER

Tam Metin

Azerbaycan Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Vergileme İlkeleri Açısından Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
Ayaz ŞAMİLLİ
Tam Metin

Kurumlar ve Ekonomik Gelişme: Panel Veri Analizi ile Bir Değerlendirme
Harun BAL, Pınar ÖZDEMİR

 Tam Metin

Yeni Yönetim Anlayışının Yerel Yönetimlere Yansımaları
Murat AKÇAKAYA

 Tam Metin

11 Eylül Saldırısı Sonrası Afganistan'daki Ekonomik Kalkınma Dönüşümü
Naqibullah OBAYD

 Tam Metin

Gazali'nin Düşünce Dünyasında Varlık ve Felsefe
Ayşe YILDIZ

 Tam Metin

Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim Uygulaması Olarak Stratejik Planlar
Mehmet Akif ÖZER, Paşa BOZKURT

 Tam Metin