ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eylül - Aralık 2015 | Cilt 2, Sayı 4

 
Kapak
Künye
İçindekiler
 

Aydın GÖRMEZ, Şükran DAĞ
Struggle for Power in Macbeth and Lord of the Flies
Özet  Tam Metin

Latif ÖZTÜRK, Murat ATAN
Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi

Özet  Tam Metin

Gülistan SEZGİ, Menekşe CÖMERT
Tüketiciler Açısından Menü Tasarımında Önemli Kriterlerin Belirlenmesi

Özet  Tam Metin

Celal KIZILDERE, Faruk KALAY
İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması
Özet Tam Metin

Gökhan CEBECİ, İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
Borsa İstanbul Bilişim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Açısından Değerlendirilmesi
Özet Tam Metin

 

Fatih BALKAYA
Yeni Toplumsal Hareketler, Sivil Toplum ve Müzakereci Demokrasi
Özet Tam Metin

 

Berkan BAŞAR, Azize Tunç HASSAN
Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi
Özet Tam Metin