ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Mayıs - Ağustos 2015 | Cilt 2, Sayı 3

 

Kapak

Künye

İçindekiler

 

Sevgi IŞIK EROL
Türkiye'de Kadının Çalışma Hayatına Katılımının Belirleyicileri
Özet  Tam Metin

R.Yüce UYANIK
Dünyada ve Türkiye'de Faktoring Tanımı

Özet  Tam Metin

Seçil Mine TÜRK
20. Yüzyıl Kent Kuramları

Özet  Tam Metin

Mete Bülent DEGER
Hayâli'nin "Bilmezler" Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
Özet Tam Metin

Jasmina GUBERİNİC
Batı Balkanların Entegrasyonunun Karşılaştırmalı Analizi: Karadağ Ve Sırbistan Örnekleri
Özet Tam Metin

 

Selda İMRAK
Marka Kişiliğinin; Marka İmajı, Genel Memnuniyet ve Sadakat Üzerindeki Etkisi ve Cam Ev Eşya Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Özet Tam Metin

 

Bilge KAYA YİĞİT
Süleyman Penânî'nin Nasihatnamesi
Özet Tam Metin

 

Atay AKDEVELİOĞLU
Türk Şirketlerinin İran'da Yatırım Girişimleri, TAV ve TURKCELL Örnekleri
Özet Tam Metin