ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

Makaleler

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eylül - Aralık 2014 | Cilt 1, Sayı 1

 

Kapak

Künye

İçindekiler

 

Naile AĞABABA
Slav ve Türk Dillerinin Karşılıklı Etkileşimi
Özet  Tam Metin

Ülkü AKÇAY
Ali Emîrî Efendi’nin Hanedan Sevgisi ve II. Abdülhamid’e Yazdığı Levâmi’ü’l-Hamîdiyye Adlı Eseri

  Özet  Tam Metin

Keziban TEKİN - Yılmaz AKDİ
Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Üzerine Bir Uygulama

  Özet  Tam Metin

Canol KANDEMİR
Muhasebenin Ekonomi Politiği: Dış Dinamikler

  Özet  Tam Metin

Gül KAYALIDERE
Türkiye’nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

  Özet  Tam Metin