ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

Makaleler

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
    Eylül - Aralık 2017 | Cilt 4, Sayı 11


 
Kapak
Künye
İçindekiler
 

Doğrusal Programlama ile Araç Atama Probleminin Çözümlenmesi
Murat ATAN, Pınar ŞİMŞEK

Tam Metin

Muallim-i Sanî'nin Temel Gayesi: Din-Felsefe Uzlaştırması
Benazir KARUÇ

Tam Metin

Heisenberg Belirsizlik İlkesinin Ekonomik Verilere Uygulanması
Erkan KUZU, Cihan TANRIÖVEN

Tam Metin

Jeopolitik Teoriler ve Afganistan
Kubilayhan ERMAN
Tam Metin

Information Systems Success And Organizational Agility: A Correlational Study On Insurance Companies
İbrahim YILDIZ, Güler ERKAL KARAMAN, Ersin KARAMAN
Tam Metin

Kuşaklararası İşbirliği ve Geronteknoloji
Oya HAZER, Fahri ÖZSUNGUR

 Tam Metin

Hilye Geleneğine Bir Katkı: Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait İki Mesnevide Hz. Hatice (R.A.) Tasvirleri
Fatih KÖSE

 Tam Metin

Anar'ın Hikayelerinde Kelime Grupları
Khatira ISMAYILOVA

 Tam Metin

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarının Marka İmajı ve Müşteri Algısına Etkisi
Mervenur EŞME, Mehmet BAŞ

 Tam Metin

Self - Determinasyon ve Ayrılma Hakkı Çerçevesinde Katalonya'nın Bağımsızlık Sorunsalının Değerlendirilmesi
Rıfat AYDIN

 Tam Metin

Etik İklim ve Örgütsel Kontrol Mekanizmalarının Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü
Seda KAYAPALI YILDIRIM, Canan NurKARABEY

 Tam Metin

Nefy (Sürgün) Cezası Üzerine Bir Değerlendirme
Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI

 Tam Metin

ABD'nin Asya-Pasifik Ekseninde Büyük Stratejisi ve Çin'in Dengelenmesi
Tural BAHADIR

 Tam Metin

Fyodor Abramov ve Bir Uyanış Öyküsü Geçmişe Yolculuk
Yasemin GÜRSOY

 Tam Metin