ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
    Eylül - Aralık 2018 | Cilt 5, Sayı 14


 
Kapak
Künye
İçindekiler
 

Leadership Challenges And Its Influence On Somali Political History 1960-2016
Zeid Mukhtar ADLE

Tam Metin

Geleneksel Unsurların Organizasyon Şirketleri Tarafından Kullanımı
Aslıhan ARSLAN

Tam Metin

Gazali’de Din – Felsefe İlişkisi
Yasemin ATABEY

Tam Metin

Dirgen Ali Ağıtları
Seher ATMACA
Tam Metin

Kobiler'in Kurumsallaşma Düzeyinin Belirlenmesi; Konya O.S.B. Örneği
Murat BAY, Selahattin AKPINAR, Ahmet ERARABACI

 Tam Metin

Yenilik Yönetimini Etkileyen Örgütsel Faktörler: Belediye ve Kaymakamlık Karşılaştırması
Murat BAY, Selahattin AKPINAR, Ali Aydoğdu SELAMET

 Tam Metin

Sosyal Medya ve Kültürel Yansımaları (E-EDEB)
Önder BOZKURT

 Tam Metin

Türkiye Ekonomisinin Lokomotif Sektörünün Vergilendirilmesinde İdare ve Yargının Tuhaf Yorumu Ve Bir Çözüm Önerisi
Duran BÜLBÜL

 Tam Metin

Soykırımların ve Ermenilerin Türk Soykırımının Mali-Ekonomik Gerçekliğinin İncelenmesi
Duran BÜLBÜL

 Tam Metin

Boyabat Çemberinin Köyden Kente Göçü
Melishan BÜYÜKKAYIKCI

 Tam Metin

Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa ( 1845-1936)
Hatice ÇELİK

 Tam Metin

 

Bütçe Açığının Savunma Harcamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Şaban ÇELİK, Erdem ÖNCÜ

 Tam Metin

 

Türkiye Şeker Sanayinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi
Hüseyin DAŞTAN

 Tam Metin

 

Nureddin Mahmud B. Zengi’nin Liderlik Politiği
Ömer DURAN

 Tam Metin

 

Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde; Türk Sivil Havacılık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim Okulu Yaklaşımları Bağlamında Kurumsallaşma
Aykut GÖKSEL, Halil İYİDEMİRCİ

 Tam Metin

 

Türk Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği
Sinan GÜRCÜOĞLU, Nail ÖZTAŞ

 Tam Metin

 

Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Finansmanının Yıllar İtibariyle Analizi
H. Muhammet KEKEÇ, Zehra YILDIRIM, Arzu POLAT

 Tam Metin

 

Küreselleşen Kentte Baskın Kimlik; Yabancı (Ekonomik Hayatta Bir İnceleme)
ihsan KELEŞ, Emre EKİNCİ

 Tam Metin

 

Fâik Reşad’ın Güldeste’sine Dair
Elif KİRİŞ

 Tam Metin

 

Neo-Weberyen Devlet ve Bürokrasi
Mehmet ÖZDOĞAN

 Tam Metin

 

Tüketici Davranışları Bağlamında Müşteri Muhasebesi
Fahri ÖZSUNGUR

 Tam Metin

 

Sultan Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesinin Ekonomik ve Siyasi Sebepleri
Şeyma PEKER

 Tam Metin

 

Abbâsî Dönemi Şiiri Ve Şairlerine Genel Bir Bakış
Hüseyin POLAT

 Tam Metin

 

Neoliberalizmde Merkezileşme-Yerelleşme Gerilimi: İl Özel İdareleri, Yikob Örnekleri ve Yerelde Merkezileşme
Ali Mert TAŞCIER

 Tam Metin

 

Uluslararası Neo-Bizans Akımı: İstanbul Mimarisine Etkileri
Lale YILMAZ

 Tam Metin

 

Türkiye’deki Muhalefet Partilerinin Göç Sorununa Yaklaşımlarına Yönelik İçerik Analizi
Tuğba YOLCU

 Tam Metin